Best Mobility Project

Best Mobility Project

Mobilitate și transport

Categoria va include:
– îmbunătățirea sistemului de transport existent
– construirea unui sistem de transport inteligent și interconectat
– îmbunătățirea comunicării, integrarea și eficiența sistemului de transport
– promovarea și implementarea mobilității ecologice și durabile
– îmbunătățirea transportului public